Program zajęć dla rodziców, XX edycja, Białystok drukuj

GdańskSzczecinWrocławPoznańKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie I. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 16 listopada 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

 

Spotkanie II. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 23 listopada 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie III. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 7 grudnia 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

 

Spotkanie IV. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 14 grudnia 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

 

Spotkanie V. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 11 stycznia 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

 

Spotkanie VI. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 18 stycznia 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.