Program zajęć dla rodziców, XXI edycja, Białystok drukuj

GdańskSzczecinWrocławPoznańKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie I. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 28 marca 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: Aneta Tomkiel

Spotkanie II. Doskonalenie współpracy w rodzinie

Termin spotkania: 4 kwietnia 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Jak wychować dzieci odpowiedzialnych i zdolnych do współdziałania? Jak motywować dziecko do pracy nad sobą? Jak stawiać i przestrzegać granic? Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

Prowadzący: Justyna Kowalczuk

Spotkanie III. Wpływ mediów masowych na odbiorców

Termin spotkania: 25 kwietnia 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Media masowe – jak z nich korzystać? Czy mogą stanowić zagrożenie dla dziecka? Wpływ pozytywny i negatywny mediów na rozwój osobowy.

Prowadzący: dr Andrzej Smolarczyk

Spotkanie IV. Postawa tolerancji wobec własnych dzieci

Termin spotkania: 9 maja 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się tolerować odmienność, preferencje i wybory własnych dzieci? Wychowanie jako egzekwowanie przyjętych norm, wzorców postaw i zachowań - słuszne czy nie? Pomoc rodzica w rozwoju dziecka zgodnie z jego talentami.

Prowadzący: M. Łuczaj

Spotkanie V. Narzędzia coachingowe w edukacji dzieci

Termin spotkania: 16 maja 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Czy metody i narzędzia rozwoju stosowane w coachingu biznesowym można przenieść do szkoły i domu? Jak pracować z dzieckiem w oparciu o narzędzia coachingowe?

Prowadzący: dr Anna Kononiuk

Spotkanie VI. Wyzwania stojące przed polską gospodarką

Termin spotkania: 6 czerwca 2020 r.

Zobacz miejsce spotkania

Czy Zielona Wyspa zostanie zasiedlona przez roboty? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki a czego nam jeszcze brakuje? Jakie aspekty monitorować aby wzmacniać umiejętności interpretacji aspektów gospodarczych przez dzieci, młodzież i ich rodziców. Wykład poświęcony problemowi przyszłości polskiej gospodarki analizowanej przez pryzmat relacji zasobów ludzkich i technologii.

Prowadzący: dr Łukasz Nazarko