Program zajęć dla rodziców, IV edycja, Gdańsk drukuj

SzczecinWrocławPoznańBiałystokKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie I. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 19 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: Marta Rymer

Spotkanie II. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 26 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: dr Ewa Zimnowłocka-Łozyk

Spotkanie III. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 9 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: Magda Bellwon

Spotkanie IV. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 23 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: dr Ewa Zimnowłocka-Łozyk

Spotkanie V. Psychologia konsumenta

Termin spotkania: 7 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Marta Rymer

Spotkanie VI. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 14 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: Magda Bellwon