Program zajęć dla rodziców, VIII edycja, Gdańsk drukuj

SzczecinWrocławPoznańBiałystokKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie I. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 3 października 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie II. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 17 października 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: Joanna Bienia-Fijas

Spotkanie III. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 31 października 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie IV. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 7 listopada 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie V. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 21 listopada 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: Marzena Lebowska

Spotkanie VI. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 5 grudnia 2019 r.

Zobacz miejsce spotkania