Rejestracja do portalu EUD

Uwaga. Prosimy rodziców i opiekunów o pomoc studentom EUD w dokonaniu rejestracji, w szczególności o pomoc w zapoznaniu się z paragrafami pod formularzem rejestracji.

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (podanie pełnego imienia
i nazwiska). Informujemy, że konta posiadające niekompletne dane, będą usuwane.

Imię (pierwsze):
Nazwisko:
Status użytkownika:
Adres e-mail
Hasło
Powtórz hasło

Znam i akceptuję netykietę, czyli zbiór zasad obowiązujących użytkowników portalu www.uniwersytet-dzieciecy.pl
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z korzystaniem z portalu www.uniwersytet-dzieciecy.pl w trybie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym ich publikację w internecie) zawartych w zgłoszeniu, w celach niezbędnych do korzystania przeze mnie z portalu www.uniwersytet-dzieciecy.pl, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania.
Informujemy, że administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Informujemy ponadto, że dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwia udział w EUD.