Biuro główne EUD

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Marcin Dąbrowski
dyrektor zarządzający
Telefon: (22) 564 97 23
Faks: (22) 646 61 42
E-mail:

SGH Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Rozwoju Edukacji
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa


Milena Więckowska
Opiekun w Warszawie
E-mail:

Telefon: (22) 564 97 25

UwB Białystok

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok


dr Ewa Tokajuk
Opiekun w Białymstoku
E-mail:

Telefon: (85) 745 77 01, nr pokoju 129

UE Poznań

ue Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Agnieszka Hała
Opiekun w Poznaniu
E-mail:

Telefon: (61) 856 94 84

Uniwersytet Gdański

ug Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopotdr Sabina Nowak
Opiekun w Gdańsku i Sopocie
E-mail:

Telefon: 605 105 663

UE Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Kształcenia przez Całe Życie
ul. Bogucicka 3, (budynek A, pokój 112)
40-287 Katowice


Urszula Maciąg
Opiekun w Katowicach
E-mail:

Telefon: (32) 257 70  86
Telefon/fax: (32) 257 70 21

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin


dr Małgorzata Skweres-Kuchta
Opiekun w Szczecinie
E-mail:
Telefon: 609 564 264

UE Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław


dr Iwona Czerska
Opiekun we Wrocławiu
E-mail:

Telefon: 797 234 364