Formularz rejestracji do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

FORMULARZ JEST ZAMKNIĘTY.

Rekrutacja uczestników na zajęcia EUD w semestrze letnim 2018 r. w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku została zakończona.

Krok 1. Dane dziecka

W pierwszym kroku, prosimy wybrać ośrodek EUD, do którego chcą Państwo zgłosić dziecko. Następnie prosimy wpisać imię i nazwisko, rok urodzenia dziecka oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. W polu „Dodatkowe informacje” można wpisać zainteresowania, osiągnięcia szkolne i pozaszkolne dziecka. Prosimy również o zaznaczenie, czy zgłoszenie dotyczy rozpoczęcia, czy kontynuacji nauki na EUD.

Aby przejść do kolejnego kroku rejestracji dziecka do EUD, należy zaakceptować klauzule zamieszczone pod formularzem rejestracyjnym.

Wybierz ośrodek EUD
Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Rok urodzenia dziecka
Klasa
Status
O EUD dowiedziałem/-łam się z...
Dodatkowe informacje

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej EUD (fotografie z zajęć EUD).
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych dot. realizacji zajęć, prowadzonych przez organizatora projektu, jak również agencję badawczą realizującą badanie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (wraz z przekazaniem agencji badawczej moich danych osobowych).
Informujemy, że administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Informujemy ponadto, że dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwia udział w EUD.