Program zajęć dla rodziców, VII edycja, Szczecin drukuj

GdańskWrocławPoznańBiałystokKatowiceWarszawa

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie I. W labiryncie zawodów, czyli o tym, jak pomóc dziecku w kreowaniu planów edukacyjno-zawodowych?

Termin spotkania: 12 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak wspierać rozwój osobisty dziecka? Sztuka obserwacji, aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy z dzieckiem. Analiza potencjału zawodowego dziecka. Testy i kwestionariusze do samobadania pozwalające na rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jakie możliwości w zakresie samodoradztwa daje internet? Czego oczekiwać od szkoły? Wymagania współczesnego rynku pracy.

 

Spotkanie II. Współczesne problemy ekonomiczne - czy kryzys to koniec czy początek?

Termin spotkania: 26 października 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie III. Gimnastyka umysłu w domu

Termin spotkania: 9 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Jak uczyć dziecko uczenia się? Jak trenować z dzieckiem koncentrację uwagi i pamięć? Ćwiczenia kształtujące umiejętność zapamiętywania informacji i wspomagające efektywną naukę. Jak nauczyć dziecko robić notatki w szkole? Rozwijanie myślenia twórczego. Podnoszenie poziomu motywacji do nauki. Praca z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się.

 

Spotkanie IV. Psychologia potrzeb

Termin spotkania: 23 listopada 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania

Potrzeby dziecka: faktyczne i pozorne. Zaspokajanie potrzeb dzieci. Potrzeby materialne a potrzeby emocjonalne.

 

Spotkanie V. Jak obronić się przed manipulacją? (Internet i telewizja)

Termin spotkania: 7 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:00
Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie VI. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 14 grudnia 2017 r.
Czas spotkania: 17:30-19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.