Świąteczne Spotkanie z Bajkami Ekonomicznymi

Zapraszamy uczniów 3. i 4. klasy szkoły podstawowej na Wiosenne Spotkanie z Bajkami Ekonomicznymi.

Spotkanie to odbędzie się 31 marca br. w godz. 18:00 – 20:00 w budynku głównym Szkoły Głównej Handlowej (Sala Kolumnowa, piętro -1, al. Niepodległości 162).

Zapisy zbieramy do 29 marca br. Informację o zakwalifikowaniu na spotkanie otrzymają Państwo drogą mailową.

Zapraszamy do bajkowego świata oraz wspólnej zabawy teatralnej.

Zapewniamy dobrą zabawę przeplataną nauką.

Formularz rejestracji

Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Rok urodzenia dziecka
Klasa
E-mail
Telefon

Imię rodzica
Nazwisko rodzica

Nazwa szkoły
Adres szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Świątecznego Spotkanie z Bajkami Ekonomicznymi (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej Organizatora (fotografie oraz film ze spotkania).
Informujemy, że administratorem danych w rozumieniu ww. ustawy jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa). Informujemy ponadto, że dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie dla celów organizacji Świątecznego Spotkania z Bajkami Ekonomicznymi Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich uniemożliwia udział w Świątecznym Spotkaniu z Bajkami Ekonomicznymi.

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności