Biuro główne EUD

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

dr Marcin Dąbrowski
dyrektor zarządzający
Telefon: (22) 564 97 23
Faks: (22) 646 61 42
E-mail:

SGH Warszawa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Rozwoju Edukacji
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa


Dorota Popowska
Opiekun w Warszawie

E-mail:
Telefon: (22) 564 97 23

UE Poznań

ue Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Agnieszka Hała
Opiekun w Poznaniu
E-mail:

Telefon: (61) 856 94 84

PG Gdańsk

ug Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
(siedziba ul. Traugutta 79)

dr Edyta Drajska
Opiekun w Gdańsku
E-mail:

Telefon: (58) 347 11 06

UE Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Centrum Kształcenia przez Całe Życie
ul. Bogucicka 3, (budynek A, pokój 112)
40-287 Katowice


Katarzyna Franke
Opiekun w Katowicach
E-mail:

Telefon: (32) 257 70  86
Telefon/fax: (32) 257 70 21

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin


dr Małgorzata Skweres-Kuchta
Opiekun w Szczecinie
E-mail:
Telefon: 609 564 264

UE Wrocław

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław


dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
Opiekun we Wrocławiu
E-mail:


PB Białystok

Politechnika Białostocka
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. o. S. Tarasiuka 2
16-001 Kleosin


dr Marta Jarocka
Opiekun w Białymstoku
E-mail:

Telefon: 


dr Anna Olszewska
Opiekun w Białymstoku
E-mail: