Formularz rejestracji do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

FORMULARZ JEST ZAMKNIĘTY.

Wybierz ośrodek EUD
Imię dziecka
Nazwisko dziecka
Płeć dziecka
Rok urodzenia dziecka
Klasa
Status
O EUD dowiedziałem/-łam się z...
Dodatkowe informacje

Jako prawny opiekun ucznia zgłaszanego do Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i polityką prywatności EUD i akceptuję ich postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podawanych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2018 poz. 1000).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym, mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej EUD (fotografie i materiały video z zajęć EUD).
Wyrażam zgodę na upublicznienie pracy konkursowej mojego dziecka w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym, mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej EUD.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wymieniony w zgłoszeniu oraz podany numer telefonu informacji związanych z organizacją Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz informacji związanych z innymi zajęciami edukacji ekonomicznej dla młodzieży realizowanych przez organizatora EUD oraz uczelnie partnerskie w trybie art. 10.2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących niekomercyjnych wydarzeń edukacyjnych realizowanych przez Organizatora - Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i/lub Partnerów Fundacji.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie minimalnym, niezbędnym do realizacji poszczególnych celów Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zawiadamiamy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych oraz danych Pana/Pani dziecka jest Fundacja Promocji i Akredytacji z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przekazane zostaną uczelni wyższej, która – jako partner projektu EUD – realizuje zajęcia w ośrodku, który wskazany został w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na zajęcia EUD oraz – w przypadku przyjęcia na kurs – obsługi procesu realizacji wykładów na uczelniach partnerskich.
  4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych lub danych Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO.

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności