Pytania i odpowiedzi

Zapisy i rekrutacja:

Zasady uczestnictwa w spotkaniach:

Organizacja zajęć dla dzieci i rodziców:

 • Gdzie odbywają się zajęcia EUD?
  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy prowadzi zajęcia w siedmiu miastach: Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Sopocie. Miejsce spotkań EUD dla: Warszawy – Gmach Główny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 162, Katowic – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3 (budynek A), Białegostoku – Budynek Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 63, Poznania – Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, Wrocławia – budynek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120, Szczecina – budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8, Gdańska/Sopotu – budynek Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101 w Sopocie. Zobacz mapki dojazdu.
 • Kto prowadzi zajęcia?
  Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich, jak również przez ekspertów Fundacji. Zobacz Wykładowców EUD.
 • Jak długo trwają zajęcia dla dzieci?
  Spotkania EUD trwają 2 godziny lekcyjne. Formuła spotkań jest następująca: 5 - wprowadzenie, 30 - wykład, 20 - zajęcia w grupach, 25 - prezentacje wyników prac grupowych, 10 - komentarze i podsumowanie).
 • Jak długo trwają zajęcia dla rodziców?
  Nieco krócej niż zajęcia dla dzieci. W ten sposób każdy rodzic ma możliwość odprowadzenia dziecka do sali, a następnie odebrania po zakończeniu zajęć.
 • Czy część warsztatowa odbywa się w sali wykładowej, czy w innym miejscu?
  Zajęcia dla dzieci - zarówno wykład, jak i warsztaty, odbywają się w jednej sali. Na czas warsztatów dzieci dzielone są na grupy zadaniowe i pracują pod okiem opiekuna.
 • Gdzie odbywają się zajęcia dla rodziców?
  Zajęcia dla rodziców odbywają się równolegle do zajęć dla dzieci w sali sąsiadującej. Szczegółowe informacje na temat miejsca spotkań dla dzieci i rodziców dostępne są na stronie Programu.
 • Czy podczas wykładu organizowane są przerwy, np. na wyjście do łazienki?
  Nie. Jeżeli natomiast jakieś dziecko będzie miało potrzebę skorzystania z toalety, będzie mogło wyjść w trakcie trwania zajęć. Opiekun wskaże dziecku drogę do toalety.
Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności Baza wiedzy