Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie I, XIII edycja, PB Białystok (08.10.2015)