Skuteczne zarządzanie zespołem, Spotkanie I, XX edycja, PB Białystok (16.11.2019)