Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie I, VII edycja, PB Białystok (27.09.2012)