Reklama a wywieranie wpływu, Spotkanie III, VIII edycja, PG Gdańsk (31.10.2019)