Marketing: relacje z klientami, Spotkanie V, XI edycja, UE Katowice (17.11.2014)