Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie I, XIII edycja, UE Katowice (28.09.2015)