Młody inwestor na giełdzie, Spotkanie V, XVII edycja, UE Katowice (20.11.2017)