Młody kierownik projektu, Spotkanie I, VIII edycja, UE Katowice (04.03.2013)