Zarządzanie nieruchomościami, Spotkanie I, V edycja, WSEPiNM Kielce (16.10.2013)