Marketing: relacje z klientami, Spotkanie II, V edycja, WSEPiNM Kielce (23.10.2013)