Podziwiane firmy świata, Spotkanie VI, II edycja, WSEI Lublin (03.06.2013)