Zarządzanie projektami, Spotkanie I, II edycja, UE Poznań (06.10.2011)