Wahania koniunktury gospodarczej, Spotkanie IV, IV edycja, UE Poznań (08.11.2012)