Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie II, I edycja, WSIiZ Rzeszów (11.10.2012)