Marketing: relacje z klientami, Spotkanie II, V edycja, WSIiZ Rzeszów (16.10.2014)