Wahania koniunktury gospodarczej, Spotkanie I, VII edycja, US Szczecin (12.10.2017)