Zarządzanie nieruchomościami, Spotkanie I, XVI edycja, SGH Warszawa (30.09.2015)