Młody inwestor na giełdzie, Spotkanie III, XVIII edycja, SGH Warszawa (26.10.2016)