Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie III, XX edycja, SGH Warszawa (24.10.2017)