Reklama a wywieranie wpływu, Spotkanie IV, XX edycja, SGH Warszawa (07.11.2017)