Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie IV, XXIV edycja, SGH Warszawa (19.11.2019)