Praktyka i inspiracje biznesowe, Spotkanie VI, XXIV edycja, SGH Warszawa (10.12.2019)