Młody kierownik projektu, Spotkanie V, IV edycja, SGH Warszawa (24.11.2009)