Talent autoprezentacji, Spotkanie II, VIII edycja, SGH Warszawa (11.10.2011)