Reklama a wywieranie wpływu, Spotkanie III, VIII edycja, SGH Warszawa (25.10.2011)