Warsztaty: Projekt własnego biznesu turystycznego, WSEPiNM Kielce (26.10.2011)