Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie V, I edycja, UE Wrocław (02.12.2013)