Tworzenie produktu turystycznego, Spotkanie I, VI edycja, UE Wrocław (14.03.2016)