Konkurs "Inteligentne Miasto" - Etap 3

Etap 3: Wizja Inteligentne miasto

Teraz największe wyzwanie. Prezydent zleca Ci opracowanie wizji Twojego miasta jako miasta inteligentnego w 2030 roku (czyli za 15 lat).
Przygotowując wizję pomyśl:
•   Jak mieszkańcy będą się przemieszczać do pracy, szkoły, na spotkania rodzinne itd.
•    Jak będzie wyglądała komunikacja międzyludzka?
• W jakich budynkach będą mieszkali, pracowali i  odpoczywali?
•    Jak będą oświetlane ulice?
•    Kto i jak będzie dbał o bezpieczeństwo?
•  Jakie inteligentne rozwiązania będą skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży, tak by poprawić ich bezpieczeństwo i zachęcić do aktywnego korzystania z przestrzeni miejskiej?

Forma (dowolnie wybrana z poniższych):
•    prezentacja ppt z tekstem, zdjęciami, mapami itd. (do 5 slajdów).


Na Wasze propozycje czekamy do 5 maja!

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski