Konkurs "Wynalazca" - Etap 2

Inteligentne miasto WYNALAZCA" - etap II

Po zapoznaniu się z pracami, które napłynęły do firmy X, prezes Igrekowski jest pod ogromnym wrażeniem Waszych pomysłów. Wszystkie projekty okazały się interesujące, ale niestety dobry pomysł na produkt to tylko część sukcesu… Dla powodzenia zadania ważny będzie również sprawny, rozsądny i przedsiębiorczy manager, który je zrealizuje.


Aby powierzyć Ci kapitał na wprowadzenie produktu na rynek, prezes musi lepiej poznać Ciebie i Twoje możliwości – słabe i mocne strony, dlatego w drugim etapie analizy projektów jesteście zaproszeni do autoprezentacji. Waszym zadaniem jest przedstawienie siebie – młodego wynalazcy i przedsiębiorcy. Forma: Prezes oczekuje krótkiej prezentacji, która pozwoli mu Cię poznać. Praca na pewno będzie ciekawsza jeśli zamieścisz zdjęcia lub inne formy graficzne.
Podpowiedź: Dobry manager powinien być świadomy zarówno swoich mocnych jak i słabych stron, bo to pomaga mu lepiej korzystać z pierwszych i pracować nad poprawą drugich.

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski