Krzyżówki

strona główna krzyżówek arrow

Studencie!

Lubisz rozwiązywać krzyżówki? Zmierz się z edukacyjną krzyżówką EUD.
Utrwal materiał ze zrealizowanych zajęć i sprawdź swoją wiedzę ekonomiczną!
Kącik krzyżówek to nowy dział edukacyjny serwisu EUD, w którym specjalnie dla naszych studentów, będziemy publikowali krzyżówkę.

 • Zanim przejdziesz do rozwiązywania krzyżówki, zapoznaj się z krótką instrukcją. KLIKNIJ TUTAJ!
  1. Pod krzyżówką znajdziesz listę definicji haseł.
  2. Aby rozpocząć rozwiązywanie krzyżówki, wybierz jedną z definicji. W tym celu zaznacz pole przy wybranej definicji.
  3. Hasło dotyczące wybranej definicji wpisz w pole "Odpowiedź" i zatwierdź przyciskiem "OK".
  4. Kontynuuj rozwiązywanie krzyżówki według powyższych wytycznych.
  5. Jeżeli przed rozwiązaniem wszystkich poziomych haseł krzyżówki, odgadniesz hasło pionowe z pól oznaczonych pomarańczowym kolorem, możesz je wpisać do krzyżówki, stosując się do zasad opisanych powyżej. A więc zaznacz pole "Podaj hasło krzyżówki", następnie wpisz je w pole „Odpowiedź” i zatwierdź przyciskiem "OK".

Życzymy dobrej zabawy!

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A                                        
B                                        
C                                        
D                                        
E                                        
F                                        
G                                        
H                                        
I                                        
J                                        
K                                        
L                                        
M                                        
N                                        
O                                        
P                                        
Q                                        
R                                        
S                                        
T                                        

Odpowiedź:  

Poziomo:
B3 Cecha dobrego lidera, polegająca na umiejętności wywierania wpływu na decyzje i zachowania ludzi.
C5 Postawa twórcza. Zdolność tworzenia nowych idei, koncepcji i skojarzeń.
D7 Uzasadnienie wypowiedzi.
E6 Jeden z głównych ekonomicznych motywów migracji.
F4 Najważniejszy element wizerunku pracownika.
G8 Styl zarządania, który polega na uzgadnianiu z pracownikami podejmowanych decyzji i celów działania.
H3 Pierwszy etap tworzenia strategii firmy.
I3 Zespół czynników skłaniających nas do działania.
J2 Najważniejszy zasób firmy.
K1 Długofalowy plan działania firmy, określający na jakich rynkach firma chce działać, jakie sprzedawać produkty, jak rywalizować z konkurentami.
L6 Skuteczność osiągania zamierzonych celów.
M8 Waluta Wielkiej Brytanii.
N4 Powrót z emigracji.
O1 Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem bądź wydzielonym obszarem jego działalności.
P6 Zakres wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie. Mogą być społeczne, zawodowe, informacyjne.
Q3 Powszechnie akceptowalny środek wymiany, za pomocą którego dokonuje się płatności za nabyte dobra lub usługi oraz reguluje inne zobowiązania.
Hasło:
  Podaj hasło z pól oznaczonych pomarańczowym kolorem.