Krzyżówki

strona główna krzyżówek arrow

Studencie!

Lubisz rozwiązywać krzyżówki? Zmierz się z edukacyjną krzyżówką EUD.
Utrwal materiał ze zrealizowanych zajęć i sprawdź swoją wiedzę ekonomiczną!
Kącik krzyżówek to nowy dział edukacyjny serwisu EUD, w którym specjalnie dla naszych studentów, będziemy publikowali krzyżówkę.

 • Zanim przejdziesz do rozwiązywania krzyżówki, zapoznaj się z krótką instrukcją. KLIKNIJ TUTAJ!
  1. Pod krzyżówką znajdziesz listę definicji haseł.
  2. Aby rozpocząć rozwiązywanie krzyżówki, wybierz jedną z definicji. W tym celu zaznacz pole przy wybranej definicji.
  3. Hasło dotyczące wybranej definicji wpisz w pole "Odpowiedź" i zatwierdź przyciskiem "OK".
  4. Kontynuuj rozwiązywanie krzyżówki według powyższych wytycznych.
  5. Jeżeli przed rozwiązaniem wszystkich poziomych haseł krzyżówki, odgadniesz hasło pionowe z pól oznaczonych pomarańczowym kolorem, możesz je wpisać do krzyżówki, stosując się do zasad opisanych powyżej. A więc zaznacz pole "Podaj hasło krzyżówki", następnie wpisz je w pole „Odpowiedź” i zatwierdź przyciskiem "OK".

Życzymy dobrej zabawy!

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A                                        
B                                        
C                                        
D                                        
E                                        
F                                        
G                                        
H                                        
I                                        
J                                        
K                                        
L                                        
M                                        
N                                        
O                                        
P                                        
Q                                        
R                                        
S                                        
T                                        

Odpowiedź:  

Poziomo:
G9 Zakład, w którym bije się monety.
H8 Inaczej jednostka monetarna.
I7 Cena jednej waluty wyrażona w innej walucie.
J2 Wakacyjna konsumpcja.
K6 Sposób, w jaki postrzegana jest dana osoba, firma czy organizacja.
L8 Cecha "dobrego" pieniądza.
M2 Popularna forma promocji i budowania pozytywnego wizerunku firmy, polegająca na finansowym wsparciu wartościowych inicjatyw społecznych, tj. ochrona środowiska naturalnego, rozwój nauki.
N6 Dziedzina działalności gospodarczej to inaczej...
O5 Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa czy przedsiębiorstwa w celu pozyskania kapitału
Hasło:
  Podaj hasło z pól oznaczonych pomarańczowym kolorem.
Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski