Rejestracja do portalu EUD

Zapraszamy uczestników zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, ich rodziców oraz wszystkich sympatyków inicjatywy do założenia konta portalowego w serwisie internetowym www.uniwersytet-dzieciecy.pl. Logowanie na naszej stronie umożliwia aktywny udział w konkursach towarzyszących wybranym edycjom EUD we wszystkich ośrodkach. Zarejestrowany użytkownik serwisu może głosować na prace konkursowe uczestników rywalizacji, komentować ww. prace oraz widzieć dane profilowe innych użytkowników portalu.

Przypominamy, że założenie konta portalowego jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w wykładach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. W każdej chwili można zrezygnować z jego posiadania EUD wybierając opcję „Usuń konto” w ustawieniach konta.

Uwaga. Prosimy rodziców/opiekunów prawnych uczniów o towarzyszenie studentom EUD w zakładaniu konta portalowego oraz pomoc w poprawnym dokonaniu rejestracji - w szczególności o pomoc w zrozumieniu paragrafów widocznych pod formularzem rejestracji i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.

Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (podanie pełnego imienia i nazwiska). Informujemy, że konta posiadające niekompletne dane, będą usuwane.

Imię (pierwsze):
Nazwisko:
Status użytkownika:
Adres e-mail
Hasło
Powtórz hasło

Klauzula informacyjna:

Przekazane w tym miejscu dane osobowe będą przetwarzane w zakresie minimalnym, niezbędnym do obsługi konta użytkownika na portalu www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zawiadamiamy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych oraz danych Pana/Pani dziecka jest Fundacja Promocji i Akredytacji z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi konta użytkownika na portalu www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
  3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest dobrowolne.
  5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych lub danych Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO.
Przekazane dane będą przetwarzane zgodnie z „Polityką prywatności FPAKE”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z tym dokumentem oraz akceptuję jego ustalenia.
Oświadczam, że znam i akceptuję netykietę, czyli zbiór zasad obowiązujących użytkowników portalu www.uniwersytet-dzieciecy.pl i będę stosował się do jej ustaleń.

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności