Program zajęć dla rodziców, 30 edycja, Warszawa drukuj

GdańskWrocławPoznańBiałystokKatowice

Zobacz miejsce zajęć »

Spotkanie 1. Polski rynek kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych – trendy i zjawiska

Termin spotkania: 11 października 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 2. Technologie kominikacyjno-informacyjne w rozwoju dziecka

Termin spotkania: 25 października 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 3. Rodzic - pierwszym doradcą zawodowym? Jak wspierać dziecko w odkrywaniu talentów

Termin spotkania: 8 listopada 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 4. Rynek finansowy w filmach fabularnych, prawda czy fałsz?

Termin spotkania: 22 listopada 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Spotkanie 5. Zarządzanie emocjami

Termin spotkania: 6 grudnia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co składa się na inteligencję emocjonalną? Kształtowanie IE (spostrzeganie emocji, wspomaganie myślenia za pomocą emocji, rozumienie emocji oraz kierowanie nimi). Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci w wieku szkolnym. Profilaktyka i strategie radzenia sobie z negatywnymi emocjami u dziecka. Jak przysposobić dziecko do radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych?

 

Spotkanie 6. Siedem kluczowych nawyków skutecznej osoby

Termin spotkania: 20 grudnia 2022 r.
Czas spotkania: 18.00-19.30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


 

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Aktualności Baza wiedzy