Archiwum, Program zajęć dla rodziców, I edycja,

Spotkanie I. Miniekonomia kieszonkowa

Termin spotkania: 28 września 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak przysposobić dzieci do rozsądnego dysponowania pieniędzmi? Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec pieniędzy. Dawanie kieszonkowego jako działanie wychowawcze (nauka oszczędzania, inwestowania, zarządzania kapitałem). Czym powinno być uwarunkowane otrzymywanie kieszonkowego (warunki i powody dawania kieszonkowego)? Psychospołeczne następstwa posiadania/nieposiadania kieszonkowego.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie II. Jak rozbudzać kreatywność dziecka?

Termin spotkania: 12 października 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Rozwój dziecka poprzez zajęcia fakultatywne. Praca własna, mentoring rodzica, współpraca z rówieśnikami. Rozwój a zabawa. Czy i jak można kształtować kreatywność dziecka.

Prowadzący: Małgorzata Wirecka-Zemsta

Spotkanie III. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 26 października 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: dr Edyta Kowalczyk

Spotkanie IV. Kształtowanie postaw etycznych u dziecka

Termin spotkania: 9 listopada 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy rozbudzić wrażliwość etyczną u dziecka? Jak przysposobić dzieci do dokonywania właściwych wyborów? Czego wymagać od szkoły?

Prowadzący: dr Maria Sroczyńska

Spotkanie V. Rodzic w roli mediatora

Termin spotkania: 23 listopada 2011 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Zobacz miejsce spotkania

Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzeństwem oraz konfliktów dziecka z rówieśnikami. Czym jest misja mediacyjna, czyli na czym polega działanie mediatora?

Prowadzący: dr Danuta Kossak

Spotkanie VI. Internet i telewizja - edukacja i zagrożenia

Termin spotkania: 7 grudnia 2011 r.
Czas spotkania: 18.30 - 20.00
Zobacz miejsce spotkania

Wpływ internetu i telewizji na rozwój dziecka. Telewizja i internet jako medium dydaktyczne. Zagrożenia nowoczesnych mediów. Jak z mediów uczynić sprzymierzeńca w procesie uczenia się? Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnemu wpływowi internetu i telewizji.

Prowadzący: dr Magdalena Rycerz-Fiuk

strona główna archiwum arrow