Archiwum, Program zajęć dla rodziców, X edycja, Warszawa

Spotkanie I. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się

Termin spotkania: 25 września 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak należy rozumieć asertywność? Asertywność jako zasada rozwoju osobowości. Konstruktywna krytyka w komunikacji z dzieckiem. Trening asertywności.

Prowadzący: Anna Resler

Spotkanie II. Aktywność młodych w sieci

Termin spotkania: 9 października 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Poziom świadomości i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród najmłodszych użytkowników. Korzystanie z komputera i Internetu. Komunikacja i portale społecznościowe.

Prowadzący: Katarzyna Pietraszek

Spotkanie IV. Jak rozmawiać z dziećmi o sprawach najtrudniejszych, czyli rzecz o śmierci

Termin spotkania: 6 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym jest śmierć? Próba filozoficznej charakterystyki. Cechy śmierci - powszechność, banalność, ważność, godność. Próby racjonalizowania śmierci. Śmierć wirtualna i realna. Jak mówić z dziećmi o cierpieniu i śmierci? Jak pomóc po utracie bliskiej osoby?

Prowadzący: prof. Maciej Bała

Spotkanie V. Postawa tolerancji wobec własnych dzieci

Termin spotkania: 20 listopada 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak nauczyć się tolerować odmienność, preferencje i wybory własnych dzieci? Wychowanie jako egzekwowanie przyjętych norm, wzorców postaw i zachowań - słuszne czy nie? Pomoc rodzica w rozwoju dziecka zgodnie z jego talentami.

Prowadzący: Wojciech Eichelberger

Spotkanie VI. W poszukiwaniu inspiracji, czyli jak rozwijać aktywność poznawczą dziecka?

Termin spotkania: 4 grudnia 2012 r.
Czas spotkania: 18:00 - 19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rozwijanie umiejętności poznawczych dziecka. Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z wyzwaniami dorosłości? Jak rozwijać w dziecku motywację do samorozwoju? Motywacja a uczenie się.

Prowadzący: prof. Ewa Czerniawska

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy