Archiwum, Program zajęć dla rodziców, X edycja, Poznań

Spotkanie I. Problemy ekonomiczne: obszar rozmów z dzieckiem

Termin spotkania: 8 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozmawiać o kryzysie – wymiar gospodarki, wymiar budżetu domowego.

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Banaszyk

Spotkanie II. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 15 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: dr Bartosz Hordecki

Spotkanie III. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 29 października 2015 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: dr Karolina Appelt

Spotkanie IV. Rodzic i nauczyciel - partnerzy procesu edukacji

Termin spotkania: 19 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Partnerska współpraca pomiędzy rodzicem a nauczycielem w zakresie wspierania rozwoju psychospołecznego i edukacji dziecka. Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołą. Jak reagować, kiedy dziecko ma konflikt z nauczycielem?

Prowadzący: dr Katarzyna Stryjek

Spotkanie V. Dlaczego orły nie pływają? O wspieraniu zdolności i talentów dzieci

Termin spotkania: 26 listopada 2015 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Prezentacja Teorii Wielorakiej Inteligencji Howarda Gardnera. Czym się różni teoria WI od pomiarów IQ? Profile inteligencji (profil laserowy i rozproszony). Co z ciebie wyrośnie? – czyli gry i zabawy z wykorzystaniem różnych profilów inteligencji.

Prowadzący: Katarzyna Lotkowska

Spotkanie VI. Psychologia inwestora

Termin spotkania: 10 grudnia 2015 r.
Czas spotkania: 17:45-19:15
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania


Prowadzący: Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy