Archiwum, Program zajęć dla rodziców, XI edycja, Wrocław

Spotkanie I. Wartości w wychowaniu

Termin spotkania: 22 października 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Co to znaczy dobrze wychować dziecko? Co cenię, co lubię? - jak rozwiązywać konflikty wartości i interesów w życiu i w wychowaniu? Co sprzyja systemom wartości: osobowość a osoba, grupa działania a wspólnota.

Prowadzący: Kornelia Pisarek-Błaczkowska

Spotkanie II. Podejmowanie decyzji konsumenckich przez dzieci

Termin spotkania: 29 października 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Rynek młodego konsumenta w Polsce – z perspektywy rodziny i procesu wychowania. Rodzinne uwarunkowania kształtowania się potrzeb konsumenckich u dzieci i młodzieży. Postawy i zachowania młodych polskich konsumentów – tendencje i kierunki zmian. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji konsumenckich przez dzieci i młodzież.

Prowadzący: dr Joanna Wardzała

Spotkanie III. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Termin spotkania: 19 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Współczesne i przewidywane kierunki rozwoju mediów. Media a zagrożenia wychowawcze u dzieci i młodzieży. Problem nadmiaru informacji a dokonywanie wyborów. Znaczenie kompetencji medialnych. Kształtowanie postaw wobec mediów: aktywnej, świadomej, krytycznej i selektywnej. Potrzeba edukacji medialnej w domu i szkole – praktyczne porady, inspiracje wychowawcze.

Prowadzący: Lech Stempel

Spotkanie IV. Wspieranie miękkich kompetencji dziecka

Termin spotkania: 26 listopada 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czym są "miękkie" kompetencje i dlaczego są tak ważne? Czynniki wpływające na kształtowanie kompetencji społecznych u dziecka. Rola rodzica w budowaniu umiejętności interpersonalnych. Stres w życiu dziecka. Zależność między stresem a efektywnością nauki. Techniki przezwyciężania zahamowań osobowości.

Prowadzący: dr Tomasz Tokarz

Spotkanie V. Jak efektywnie wspierać dziecko w nauce?

Termin spotkania: 3 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Jak rozwijać w dziecku umiejętność planowania i organizowania własnej pracy? Podstawowe narzędzia wspierania dzieci w nauce: metoda modelowania, świadomego planowania, uczenia się poprzez doświadczenie. Rola emocjonalnego wsparcia. Znaczenie konstruktywnej krytyki. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.

Prowadzący: Karolina Muszyńska

Spotkanie VI. Scenariusze przyszłości gospodarki. Wiedza czy wróżenie z fusów?

Termin spotkania: 17 grudnia 2018 r.
Czas spotkania: 18:00-19:30
Formuła spotkania: stacjonarnie Zobacz miejsce spotkania

Czy Twój smartfon zastąpi przystanki autobusowe? Wpadniesz na parapetówkę? Mój dom właśnie się drukuje... Gra w karty nie na żarty.

Prowadzący: Stanisław Swica

strona główna archiwum arrow

Loga organizatorów

PARTNER GŁÓWNY EUD

Narodowy Bank Polski

Baza wiedzy